พุทธวจน ตามแนวทาง คพร. รุ่นที่ 2

การจัดอบรมมัคนายกพุทธวจน ตามแนวทาง คพร. รุ่นที่ 2 นำโดย พันเอก สุวรรณ   เชิดฉาย หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ 25-26 เม.ย.58 ที่ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี มีผู้เข้าอบรมจาก ยะลา 82 คน ปัตตานี 59 คน นราธิวาส 42 คน สงขลา 25 คน รวม 208 คน
พล.ท.ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 มาร่วมพบปะพี่น้องไทยพุทธ ทั้งนี้ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล มีเมตตาอนุเคราะห์แสดงธรรมทางไกลด้วยระบบแฮงเอ๊าท์ให้แก่ผู้เข้าอบรม ผลขั้นต้นทำให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรม ยอมรับแนวทางของพุทธวจน

จึงมีมติว่า

1) ให้จัดเพิ่มเติมเรื่อย ๆ
2) ให้พวกวิทยากรลงไปให้ความรู้ในพื้นที่หมู่บ้าน
3) ให้มีการถวายความรู้พระสงฆ์ในพื้นที่ จชต.
4) ลงชื่อขอมาชมวัดนาป่าพง ในเดือน ส.ค.และ ก.ย.กว่า 200 คน
5) จะกลับไปเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจออกไปให้มากยิ่งขึ้น