ผลงานของท่านประธาน

ผลงานที่ผ่านมาของท่านประธาน พัลลภ  สุวรรณมาลิก

7 กันยายน 2554 กิ่วผาวอก เมืองนะ เชียงดาว

7 มกราคม2557 ปีใหม่บ้านหนองเขียว

9 ตุลาคม 2556 รร .บ้านง้ว อ.พาน พะเยา ราชภัฏ เชียงราย ม.แม่ฟ้าหลวง

11 พฤษภาคม 2557 เปิดงานทำขาเทียม รพ.แม่ลาว เชียงราย

8 กรกฎา 2554 อบรมสร้างจิตสำนึก กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

19 มีนาคม 2557 ดูที่สร้างฝาย บ้านห้วยแทง

19 พฤษภาคม 2557 ทำฝาย ปลูกป่า มอบเครื่องกรองน้ำ บ้านห้วยหอย ต.แม่นาจร