ติดต่อหน่วยงาน คพร.

1. สำนักงานใหญ่

 • เลขที่ 48 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
 • โทร: 053-844-885
 • โทร/โทรสาร: 053 353 420
 • อีเมล: phudoi@hotmail.com

2. คพร. ภาคกลาง

 •  29/3 หมู่ 7 ต.บึงทองหลาง ถ.เลียบคลองสิบฝั่งตะวันออก อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทร: 089-191-9562

3. มูลนิธิชาวไทยภูเขา

 • Mr.willy bird 244/1 Lanna Pinery Home
  Nong Khwai Bird Nest. Chiang Mai
  Hang Dong Thailand  50230

4. ผู้บริหารโครงการน้อมนำคำสอนตามหลักพุทธวจนฯ องค์การคพร. สนองแนวพระราชดำริ

 • วัดนาป่าพง เลขที่ 29 หมู่ 7 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150