ขอเชิญฟังธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ หัวข้อ “การรู้อริยสัจ รีบด่วนกว่าการดับไฟที่กำลังไหม้ศรีษะ” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ จ.สุรินทร์

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอมรรัตน์ 081-6442653 และคุณสุพจน์ 086-8794147 สำรองที่นั่งฟรี คุณ แรมฤดี 081-9940465